ภาพถ่ายหลังทำรอยแตกลาย เพียงครั้งเดียว
ผลการรักษาอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
Share