ขั้นตอนปฏิบัติและข้อแนะนำในการปฏิบัติตนหลังจากการทำหัตถการแต่ละชนิดเป็นเรื่องสำคัญและช่วยส่งเสริมให้ผลการรับบริการดียิ่งขึ้น ซึ่งการปฏิบัติตนหลังการทำหัตถการแต่ละชนิดจะมีข้อแตกกันออกไป

The Importance of Aftercare [Infographic] | Lakeview Health

👉🏻ขั้นตอนการดูแลหลังทำ QS (ตกสะเก็ด) / CO2

👉🏻ขั้นตอนการดูแลตนเองหลังฉีดลดริ้วรอยและปรับรูปหน้า

👉🏻ข้อควรปฏิบัติหลังทำ eMatrix   

👉🏻

👉🏻

Share