ไฝแดง cherry hemangioma

ไฝแดง  คือ อะไร รักษา ยังไงดี  cherry hemangioma ไฝแดง คือ cherry hemangioma นับเป็น ปัญหาของผิวหนัง ที่พบได้บ่อย สามารถเกิดได้ ทุกบริเวณในร่างกาย ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดในคนอายุ 30 ปีขึ้นไป ไฝแดง จัดเป็น เนื้องอก ของเส้นเลือดชนิดหนึ่ง  ซึ่งไม่อันตราย ไม่เป็นมะเร็ง แต่อาจมีขนาดใหญ่ขึ้น  หรือ เลือดออกได้ โดยเฉพาะ เมื่อมีการขัดถู หรือไปตัด ลักษณะ ส่วนใหญ่ จะลักษณะเป็น สีแดงสด รูปร่างกลมขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ขนาดเท่าปลายเข็ม จนถึงใหญ่เป็นเซนติเมตรได้ โดยมากขึ้นตามลำตัว แขนและไหล่ สาเหตุ      ปัจจุบัน เรายังไม่ทราบ หา สาเหตุ ที่แน่ชัด  แต่พบว่า อาการ อาจเพิ่มขึ้นเ  เมื่อ ตั้งครรภ์ หรือตามอายุ ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หาก พบเห็น จำนวน เพิ่มขนาดเร็ว มีเลือดออก เปลี่ยน ขนาด แนะนำควรพบแพทย์ผิวหนัง เพราะ อาจมีโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้…