ไฝแดง cherry hemangioma คืออะไร รักษายังไงดี

Cherry Angioma (Cherry Hemangioma) Treatment New York - Dr. Michele Green  M.D.

ไฝแดงนับเป็นปัญหาของผิวหนังที่พบได้บ่อย สามารถเกิดได้ทุกบริเวณในร่างกาย ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดในคนอายุ 30 ปีขึ้นไป

ไฝแดงจัดเป็นเนื้องอกของเส้นเลือดชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่อันตราย ไม่เป็นมะเร็ง แต่อาจมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเลือดออกได้โดยเฉพาะเมื่อมีการขัดถูหรือไปตัด
ลักษณะ
ส่วนใหญ่จะลักษณะเป็นสีแดงสด รูปร่างกลมขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ขนาดเท่าปลายเข็ม จนถึงใหญ่เป็นเซนติเมตรได้ โดยมากขึ้นตามลำตัว แขนและไหล่
สาเหตุ
ปัจจุบันเรายังไม่ทราบถ้าเหตุที่แน่ชัดแต่พบว่า อาการอาจเพิ่มขึ้นเมื่อตั้งครรภ์ หรือตามอายุที่เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม หากไฝแดงเพิ่มขนาดเร็ว มีเลือดออก หรือเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว แนะนำควรพบแพทย์ผิวหนัง เพราะอาจมีโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
การรักษาทำอย่างไร
โดยปกติแล้วไฝแดงไม่จำเป็นต้องเอาออก เว้นเหตุผลความสวยงาม หรือมีเลือดออก
การรักษาทำได้หลายวิธี
1.Electrocauterzation หรือการจี้ไฟฟ้า หลังทำจะมีสะเก็ด ต้องดูแลแผล ทายาฆ่าเชื้อหลังทำ
2.การจี้ไอเย็น cryotherapy
3.การทำเลเซอร์ โดยเลเซอร์ที่นับเป็นการรักษามาตรฐานสำหรับไฝแดง คือเลเซอร์ชนิด pulse dye laser หรือ vbeam นั่นเอง โดยเลเซอร์ชนิดนี้จะเข้าทำปฎิกิริยากับเส้นเลือดใต้ผิว ดดยไม่ทำลายผิวชั้นบนเหมือนวิธีอื่นๆ วิธีนี้ได้ผลเร็ว หลังทำเห็นสีที่เปลี่ยนแปลงทันที หลังจากนั้นอาจเห็นสะเก็ดบางบางประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์ไฝแดงก็จะหายไป
4.การตัดออก biopsy อาจทำเมื่อแพทย์สงสัยว่าไฝมีการกลายเป็นมะเร็ง หรือเป็นโรคอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
โดยที่แพทย์ที่โพรเดอร์มาคลินิก สามารถทำการรักษาได้ทุกวิธีที่กล่าวมาคะ
สามารถนัดหมายสอบถามแพทย์ได้ที่ 02-6198407
Share