เลเซอร์ยกกระชับใบหน้าและลำตัว

ที่โพรเดอร์มาคลินิก มีเลเซอร์และทรีตเมนส์หลากหลาย

ที่ช่วยในการยกกระชับในหน้าและลำตัว โดยเครื่องมือทุกตัว

ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา ทั้งไทยและอเมริกา

กลุ่ม ยกกระชับใบหน้า

ulthera ยกกระชับหน้า

รูปร่างกระชับได้สัดส่วน

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-6198407 02-2798407

Line Official Account: @proderma

Share