เลเซอร์ฆ่าเชื้อสิว Blue light Therapy คืออะไร

Blue light หรือ แสงสีฟ้า เป็นลำแสงที่มีความยาวคลื่นที่ 420 นาโนเมตร ใช้ในการการรักษา และป้องกันการเกิดสิวอักเสบ ปัจจุบันเครื่อง blue light มี 2 ประเภท คือ แบบฉายส่องบนผิว  และแบบยิงแสงลงบนผิว ซึ่งเครื่องทั้งสองแบบ มีประสิทธิภาพในการรักษาเท่าเทียมกัน

เลเซอร์ฆ่าเชื้อสิว Blue light Therapy ช่วยรักษาสิวได้อย่างไร (Acne Clearance)?

สาเหตุของการเกิดสิว มีหลายสาเหตุด้วยกัน หนึ่งในสาเหตุของการเกิดสิว คือแบคทีเรีย แบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดสิว มีชื่อว่า Propionibacterium acnes (P.acne) ลำแสงสีฟ้า นั้นจะช่วยลดการเกิดสิว โดย แสงสีฟ้าจะกระตุ้น Porphyrin ทำให้ porphyrin กลายเป็นสารพิษ และสารผิดนี้ จะไปทำลาย เชื้อแบคทีเรีย P.acne อีกทีหนึ่ง เมื่อ P.acne ถูกทำลายไป การเกิดสิวจึงลดลง

ใช้เวลานานเท่าไหร่ ในการรักษาแต่ละครั้ง?

ระยะเวลาที่ใช้ ในการยิงแสง หรือฉายแสงสีฟ้า ประมาณ 5-15 นาที ขึ้นอยู่กับขนาดของบริเวณผิว ที่ทำการรักษา

การฉายแสงสีฟ้าและการยิงแสงสีฟ้าต่างกันอย่างไร?

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบยิงแสง หรือเครื่องแบบฉายแสง จะให้แสงความยาวคลื่นเดียวกันคือ 420 นาโนเมตร จึงให้ผลในการฆ่าเชื้อ P.acne เหมือนกัน ข้อดีของเครื่องแบบยิงแสงสีฟ้า คือ เวลาที่ใช้ในการยิงต่อจุดเป็นวินาที ตัวอย่างถ้ามีสิว เฉพาะบริเวณคาง เวลาที่ใช้ยิงประมาณ 1-2 นาที แต่การฉายแสงสีฟ้า จะใช้เวลาประมาณ 7 นาที ข้อดีของเครื่องแบบฉายแสงสีฟ้าคือ ไม่เลอะเทอะ เนื่องจากไม่ต้องใช้เจลน้ำทาลงบนผิว เพื่อเป็นตัวผ่านคลื่น เวลาในการฉายแสงทั่วหน้า เท่ากับเวลาในการยิงแสงทั่วหน้า คือประมาณ 10 นาที

เลเซอร์ฆ่าเชื้อสิว Blue light Therapy ต้องทำบ่อยแค่ไหน?  และนานแค่ไหน?

ในต่างประเทศ นิยมทำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง แต่ทำทุกสองสัปดาห์ ก็ให้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ เช่นเดียวกัน เวลาในการรักษา ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสิว ควรทำการรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ครั้ง

ความรู้สึกขณะทำการฉายแสงและยิงแสงต่างกันอย่างไร?

ผู้รับการรักษา จะรู้สึกอุ่นสบายบนผิว การยิงแสง จำเป็นจะต้องทาเจลน้ำ เพื่อเป็นตัวกลางในการผ่านแสง หัวยิงแสง จะสัมผัสกับผิวโดยตรง ดังนั้น จะรู้สึกอุ่นๆ มากบางบริเวณ

ตอนทำการรักษาเจ็บหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องใช้ยาชา เพราะไม่เจ็บปวดขณะทำ สำหรับการฉายแสง ผู้รับการรักษารู้สึกอุ่นสบาย ส่วนการยิงแสง จะรู้สึกเหมื่อนถูกดีดเบาๆ ในบางราย แต่ส่วนใหญ่แล้วแค่รู้สึกอุ่นๆ ตามจุดที่ยิงแสง

มีผลข้างเคียงจากการฉายแสง เลเซอร์ฆ่าเชื้อสิว Blue light  Therapyหรือไม่?

โดยปกติแล้วการทำการรักษาด้วย blue light แสงที่ออกมา จะทำปฏิกิริยา เฉพาะกับแบคทีเรียเท่านั้น ซึ่งจะไม่ส่งผล ผลข้างเคียงใดๆ ในบางราย อาจพบว่ามีอาการบวมหรือแดง แต่สามารถหายได้เองภายใน 1 ชั่วโมง

ผลที่ได้จากการรักษาด้วย Blue light เป็นอย่างไร?

ปริมาณการเกิดสิวลดลงอย่างเห็นได้ชัด หลังทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 3 เดือน ซึ่งจะเห็นให้ได้ชัด ในกลุ่มสิวอักเสบ
ราคาเริ่มต้นครั้งละ 1,000-3,500 บาท

* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Share